Oferta - Patrol energetyczny

Działamy od 1989r. DZIAŁAMY DLA WAS

W zakres naszej usługi dotyczącej EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH wchodzą:

Prace interwencyjne:

 • stawienie się na wezwanie (w gotowości 24 godziny),
 • prowadzenie przełączeń zgodnie z poleceniem Zakładu Energetycznego lub Właściciela,
 • w razie awarii transformatora, czy też innego urządzenia tymczasowe podstawienie rezerwowego urządzenia do chwili sprowadzenia nowego.

Czynności okresowe:

 • przeprowadzanie oględzin urządzeń zgodnie z przepisami,
 • usuwanie drobnych usterek i awarii, wykonywanie niezbędnych prac konserwacyjnych,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • wykonywanie kompleksowych przeglądów stacji transformatorowych,
 • badanie sprzętu izolacyjnego zgodnie z wymaganymi terminami,
 • optymalizacja obciążeń, analizy rachunków, wskazywanie możliwości oszczędzania energii.

W ramach przeglądów stacji i urządzeń wykonujemy wymagane przez normy i producentów pomiary gwarantujące bezawaryjną pracę urządzeń, sprawdzamy stan i odpowiednią pracę urządzeń ze szczególnym naciskiem na prawidłowe działanie zabezpieczeń, dokonujemy regulacji automatyki oraz luzów części mechanicznych. Wykonujemy także pomiary KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ. Na życzenie Klienta zajmu-jemy się również nadzorem prawidłowej pracy i konserwacją strony nN, chętnie wspieramy obiektowe służby elektryczne, służymy sprzętem, doświadczeniem i wiedzą.

Wykonujemy także:

Prace inwestycyjne:

 • usuwanie skutków AWARII na stacjach transformatorowych,
 • usuwanie skutków AWARII linii energetycznych – lokalizacje tras kabli i miejsc uszkodzeń,
 • prace związane z przebudową lub rozbudową stacji transformatorowych
 • projekty, montaż i regulację układów automatyki,
 • prace związane z przebudową i budową linii energetycznych,
 • wykonywanie i uzgadnianie dokumentacji stacji, linii i pomiaru,
 • opomiarowanie punktów poboru energii elektrycznej,
 • komputerowe systemy kontroli poboru i zużycia energii, zdalny odczyt danych,
 • kompensacja mocy biernej i OPTYMALIZACJA obciążeń,
 •  systemy kontroli dostępu.
  oraz:
 • pomiary instalacji elektrycznych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • badanie uziemienia piorunochronnego, ochronnego lub roboczego,
 • pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 • badanie obiektu KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ,
 • badanie wyższych harmonicznych,
 • badania i remonty transformatorów,
 • badanie SPRZĘTU IZOLACYJNEGO,
 • badanie linii kablowych,
 • inne prace.