Nasze atuty - Patrol energetyczny

Działamy od 1989r. DZIAŁAMY DLA WAS

JESTEŚMY:

 • gotowi do przejęcia od Zleceniodawcy pełnej odpowiedzialności za prowadzenie tematu ELEKTROENERGETYCZNEGO na Jego obiekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w stałej gotowości do pracy 24 godziny na dobę. Czas przyjazdu na awarię w obecnych warunkach komunikacyjnych ustala się na 0,5 do 1,5 godziny,
 • gotowi do utrzymywania (na życzenie Właściciela obiektu) stałej grupy pracowników na obiekcie reagujących szybko na wszelkiego rodzaju anomalie w sieci i różnego rodzaju nieprzewidziane wyłączenia,
 • gotowi do ściągnięcia naszych posiłków z chwilą wystąpienia poważniejszej awarii.

DZIAŁAMY W KAŻDYCH WARUNKACH POGODOWYCH I W KAŻDYM TERENIE TAKŻE W DNI ŚWIĄTECZNE I WOLNE OD PRACY.

NIDGY NIE ODMAWIAMY PODJĘCIA DZIAŁANIA DZIĘKI CZEMU NASI KLIENCI MOGĄ CIESZYD SIĘ SPOKOJEM WIEDZĄC, ŻE ICH OBIEKTY ZNADUJĄ SIĘ POD STAŁĄ OPIEKĄ FACHOWCÓW.

POSIADAMY:

 • odpowiednie kwalifikacje, umożliwiające naszym pracownikom samodzielne wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności na stacjach transformatorowych i innych obiektach elektroenergetycznych,
 •  niezbędne uprawnienia, wiedzę techniczną, długoletnie doświadczenie i predyspozycje do prowadzenia stacji transformatorowych i wykonywania prac elektroenergetycznych,
 • zawodowe służby bhp szkolące wstępnie, okresowo i na stanowiskach pracy,
 • poleceniodawców, dopuszczających i samodzielne zespoły pracowników z własnymi brygadzistami,
 • liczne certyfikaty i szkolenia z zakresu wszelkich tematów elektroenergetycznych, potwierdzające kompetencje i przygotowanie merytoryczne KAŻDEGO pracownika naszej grupy.

SPRZĘT
Nawet najlepiej wyszkolony specjalista nie poradzi sobie bez odpowiednich narzędzi. W Grupie PATROL ENERGETYCZNY do kwestii sprzętu przywiązujemy szczególną wagę. Dysponujemy kompletnym wyposażeniem umożliwiającym nam SAMODZIELNĄ pracę związaną z wypełnieniem naszych obowiązków. Nie korzystamy z podwykonawców co czyni naszą grupę niezwykle sprawną w działaniu.

Posiadamy niezbędny, specjalistyczny sprzęt i urządzenia:

 • SPRZĘT POMIAROWY do lokalizacji tras linii kablowych i ich uszkodzeń,
 • Samochód pomiarowy z aparaturą do diagnostyki linii kablowych
 • Pierwsze w Polsce Mobilne Laboratorium Wysokich Napięć, umożliwiające okresowe badania sprzętu izolacyjnego u klienta,
 • narzędzia do pracy pod napięciem,
 • sprzęt potrzebny do układania kabli w ziemi.
 • własny SYSTEM TELEMETRYCZNY na obiektach nam podległych powiadamiający nas o awarii i czasie jej wystąpienia,
 • KAMERĘ TERMOWIZYJNĄ pozwalającą na lepszą kontrolę urządzeń,
 • nowoczesne mierniki do mierzenia różnych wielkości elektrycznych, w tym WYŻSZYCH HARMONICZNYCH,
 • inne zapasowe urządzenia i osprzęt elektroenergetyczny.