Grupa firm elektroenergetycznych

Patrol energetyczny.

Działamy dla Was od 1989r.

Grupa firm elektroenergetycznych

Patrol energetyczny.

Działamy dla Was od 1989r.

Grupa firm elektroenergetycznych

Patrol energetyczny.

Działamy dla Was od 1989r.

Grupa firm elektroenergetycznych

Patrol energetyczny.

Działamy dla Was od 1989r.

Historia grupy sięga 1989 r. kiedy to były pracownik Warszawskiego Zakładu Energetycznego inż. Krzysztof Drouet

otworzył jedną z pierwszych prywatnych firm elektroenergetycznych na terenie Mazowsza. Od tego czasu dzięki doświadczeniu i rzetelności firma rozwijała się a szeregi zespołu powiększały się o kolejnych pracowników i kolejne firmy współpracujące.

Tak powstała obecna struktura GRUPY PATROL ENERGETYCZNY, której poszczególne firmy wyspecjalizowały się w następujących obszarach:

  • linie kablowe i napowietrzne,
  • stacje transformatorowe,
  • układy pomiarowe,
  • instalacje nN i pomiary.

Jesteśmy dla Was!

Z

gotowi do przejęcia od Zleceniodawcy pełnej odpowiedzialności

za prowadzenie tematu elektroenergetycznego na jego obiekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

w gotowości do przyjęcia zlecenia prac i ich podjęcia 24h na dobę

Czas przyjazdu na awarię w obecnych warunkach komunikacyjnych ustala się na 0,5 do 1,5 godziny.

gotowi do utrzymywania stałej grupy pracowników na obiekcie

reagujących szybko na wszelkiego rodzaju anomalie w sieci i różnego rodzaju nieprzewidziane wyłączenia.

gotowi do ściągnięcia naszych posiłków z chwilą wystąpienia poważniejszej awarii

Działamy w każdych warunkach pogodowych i w każdym terenie także w dni świąteczne i wolne od pracy.

Zapraszamy do współpracy

Posiadamy:

  • odpowiednie kwalifikacje, umożliwiające naszym pracownikom samodzielne wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności na stacjach transformatorowych i innych obiektach elektroenergetycznych,
  • niezbędne uprawnienia, wiedzę techniczną, długoletnie doświadczenie i predyspozycje do prowadzenia stacji transformatorowych i wykonywania prac elektroenergetycznych,
  • zawodowe służby bhp szkolące wstępnie, okresowo i na stanowiskach pracy,
  • poleceniodawców, dopuszczających i samodzielne zespoły pracowników z własnymi brygadzistami,
  • liczne certyfikaty i szkolenia z zakresu wszelkich tematów elektroenergetycznych, potwierdzające kompetencje i przygotowanie merytoryczne KAŻDEGO pracownika naszej grupy.